Socknar

Nässjö kommun ligger på det som brukas benämnas Småländska höglandet. Här uppe har flera åar, Huskvarnaån, Svartån och Emån, sina källor. Till dessa åars dalgångar sökte sig de första människorna för 4000–5000 år sedan. I äldre tider tillhörde bygden till största delen Tveta härad, de södra delarna hörde till Västra härad och de östra till Södra Vedbo.

Kommunen bildades 1971 och var en sammanslagning av de nio socknarna.  Kommunen har idag 31 780 invånare (2022). Brinellgymnasiet är den enda gymnasieskolan i kommunen. Skolan är uppkallad efter den internationellt kände vetenskapsmannen Johan August Brinell 1849-1925, som uppfann en metod att mäta metalls hårdhet enligt en mätskala som kallas Brinellhårdhet. Metoden presenterades första gången vid världsutställningen i Paris 1900.