Släktposten

Vår medlemstidning Släktposten ges ut med 2 nr per år.

I redaktionskommittén ingår:
Margareta Edqvist (ansvarig utgivare) – margareta.edqvist(a)telia.com
Tommy Stillvall (redaktör) – t.stillvall(a)hotmail.com
Pia Gylletorn – piagyll(a)hotmail.com

Manus är välkomna till redaktören Tommy Stillvall, t.stillvall(a)hotmail.com

Släktposten nr 1 2022