Norra Solberga

Församling i Linköpings stift, (församlingen ingår sedan 2007 i Norra Solberga-Flisby församling), Nässjö kommun, Jönköpings län, Södra Vedbo härad.

Socknen har övertagit namnet av en bebyggelse och syftar på solbelysta höjder och efter 1885 med tillägget Norra. Inom kyrkogårdsmurarna finns två kyrkobyggnader – den gamla och den nya. Den äldsta i sten uppfördes på 1200-talet och kom på 1700-talet att kompletterades med tillbyggnader i trä. Denna tjänade församlingen fram till 1902, då nya kyrkan stod klar. Man rev då alla tillbyggnaderna på medeltidskyrkan och den blev bårhus. Men sedan 1971 fungerar den åter som gudstjänstlokal. Den gamla klockstapeln, byggd 1661 skänktes till Norra Smålands Fornminnesförening och står sedan 1903 i Jönköpings stadspark. Nya kyrkan är byggd av röd Solbergagranit och under läktaren hänger idag gamla kyrkans altartavla från 1700-talet.

De indelta soldaterna tillhörde Jönköpings regemente, Västra härads kompani och Smålands husarregemente, Livskvadronen.

Noteringar:
Namnet ändrades 1885-04-17 från Solberga till Norra Solberga.
Till 1962 annexförsamling till Flisby.
1962- moderförsamling i pastoratet Norra Solberga och Flisby.

Norra Solberga kyrkoarkiv hos NAD