Nässjö

Församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Jönköpings län, Tveta härad.

Ortsnamnet betyder – näs, landtunga och omtalas redan 1286. Den gamla kyrkbyn ligger drygt 5 km väster om staden vid Ryssbysjön och denna bebyggelse kallas numera Nässjöbyn. På 1100-talet fanns en träkyrka som på 1200-talet ersattes av en i sten. Efter flertalet renoveringar ansågs byggnaden vid 1700-talets senare del vara i dålig kondition och besluts togs att bygga en ny. Den nya kyrkan uppfördes 1791-1795 på den medeltida stenkyrkans grund. Av de medeltida inventarier återfinns bland annat en dopfunt. Kyrkan är populär som vigsel- och dopkyrka under sommarmånaderna. Tätorten Nässjö växte fram runt järnvägsstationen vid södra stambanan. Att Nässjö idag är en betydelsefull järnvägsknut kan vi till stor del tacka den färgstarke riksdagsmannen Petter Jönsson i Träslända. Banan invigdes 1 december 1864.

Näsjö blev köping 1890 och två år senare drabbades orten av en svår brand då en tredjedel av alla byggnader brann ner. 1909 invigdes Nässjö stadskyrka, byggd i rött tegel i nygotisk stil.  Nässjö blev stad 1947. Befolkningen 2020 var knappt 18 500 personer, ungefär lika många som år 1965. Nässjö har gjort sig känt inom trä-och verkstadsindustrin, men också som bandystad med sin hemmaplan Stinsen Arena.

De indelta soldaterna tillhörde Smålands Husarregemente, Livskvadronen och Jönköpings regemente, Västra härads kompani.

Noteringar:
till 1919 annexförsamling i pastoratet Barkeryd och Nässjö.
1919- eget pastorat.

Nässjö kyrkoarkiv hos NAD