Malmbäck

Församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Jönköpings län, Västra härad (före 1886 även delar i Tveta härad).

Den äldsta kyrkan var en korskyrka troligen uppförd under katolsk tid. 1611 plundrades denna kyrkan av danskarna. 1817 förstördes kyrkan och den fristående klockstapeln av en våldsam brand orsakad av ett blixtnedslag. Endast ett fåtal inventarier kunde räddas bl.a. predikstolen, ett krucifix, nattvardssilvret och brudkronan. I oktober 1828 invigdes Malmbäcks nya kyrka av biskop Tegnér. Idag återfinns den medeltida predikstolen samt krucifixet i kyrkan efter en renovering av kyrkobyggnaden i början av 1900-talet.

Viresjö säteri.

Socknen är en av de större i länet till ytan och ligger på den högst belägna delen av småländska höglandet med toppen Tomtabacken. Sockennamnet är belagt sedan 1292. Det har varit en utpräglad bondesocken. Den enda adelsnärvaron utgjordes från 1600-talet av säteriet Viresjö med bl.a. släkterna Printzensköld och Queckfeldt.

De indelta soldaterna tillhörde Jönköpings regemente, Västra härads kompani och Smålands Grenadjärbataljon (fd Smålands kavalleri/Dragon regemente), Jönköpings kompani eller Livkompaniet.

Noteringar:
till 1961 moderförsamling i pastoratet Malmbäck, Ödestugu och Almesåkra.
1962- moderförsamling i pastoratet Malmbäck och Almesåkra.

Malmbäcks kyrkoarkiv hos NAD