Integritetspolicy

Nässjöbygdens Genealogiska Förening

Policy för hur föreningen hanterar GDPR (General Data Protection Regulation) Den nya Dataskyddsförordningen.

• Styrelsen är personuppgiftsansvarig ”PuA”. Den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen.

• Kassören ansvarar för medlemsförteckningen.

• I medlemsförteckningen noteras namn och adress. Dessa uppgifter behövs för att avisera medlemsavgifter, skicka ut kallelse till årsmöten och medlemstidningen Släktposten och i vissa fall för att kontakta enskilda medlemmar.
En del medlemmar lämnar frivilligt även telefonnummer och
e-postadress.

• Personuppgifterna är kvar i medlemsregistret så länge vederbörande är medlem. Sedan tas de bort.

• Medlemsförteckningen användes endast internt. De uppgifter som uppges i medlemstidningen och på vår hemsida avser: styrelsen, revisorer, valberedning och redaktionskommittén. I samband med att enskilda medlemmar lämnar bidrag till vår tidning uppges endast namn, om inte bidraget avses att få kontakt med andra medlemmar.

• Bilder på enskilda personer, med angivande av namn, införs i medlemstidningen och på hemsidan endast om personen har givit sitt medgivande.

Ovanstående policy är antagen vid styrelsemötet den 2018 05 03