Forserum

Församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Jönköpings län, Tveta härad.

Cisterciensermunkar från Nydala kloster kom till bygden på sent 1100-tal för att hjälpa folket bygga en kyrka. Idag är välbevarade medeltida takstolar öppna mot kyrkorummet och ett triumfkrucifix i lövträ hänger högt på en bjälke mitt i kyrkan. Kristusgestalten är nästan i naturlig storlek. I början på 1900-talet skadades klockstapeln av åsknedslag. Man rev då denna och byggde ett torn på kyrkan. Kyrkan har genom århundradena byggts till och renoverats, den sista 1935, då stora förändringar gjordes både på ut- och insida.

Socknen mötte den första industrialiseringen 1728 då masugnshyttan i byn Stenseryd byggdes. I samband med att södra stambanan byggdes 1863 blev det grunden för att samhället växte och nya industrier etablerades. Bobinfabriken kallad ”Rullen” grundades 1872 och var med sina drygt 400 anställda, då en av Smålands största arbetsplatser. Tätorten har idag ca 2500 invånare.

De indelta soldaterna tillhörde Jönköpings regemente, Västra härads kompani samt Livkompaniet. Smålands grenadjärsbataljon (fd Smålands Kavalleri-/Smålands Dragon-regemente), Jönköpings kompani. Smålands husarregemente, Livskvadronen.

Noteringar:
till 1919-04-30 annexförsamling i pastoratet Järsnäs och Forserum.
1919 till 1927 moderförsamling i pastoratet Forserum och Järsnäs.
Från 1927 eget pastorat. 1962- moderförsamling i pastoratet Forserum och Barkeryd.

Forserums kyrkoarkiv hos NAD