Flisby

Församling i Linköpings stift, Nässjö kommun, Jönköpings län, Södra Vedbo härad.

Socknen har fått sitt namn efter en gård i kyrkbyn där förleden är en variant på ett äldre namn på Flisbysjön. Den allra första kyrkan tjänade som gårdskyrka åt kung Sverker d ä. vilken ska ha uppförts under tidigt 1100-tal och därmed norra Smålands äldsta.

Den nya kyrkan är byggd i gotisk stil och stod färdig 1853. Vid en renovering på 1920-talet iordningsställdes ett rum, kallat gammelkyrkan, där man förvarar gamla kyrkans inventarier bl.a. altarskåpet, predikstolen och ett krucifix. Den gamla dopfunten finns i nya kyrkan. Den är huggen i sandsten under senare delen av 1100-talet, av den s k Vilddjursmästaren, Bestarius.

I östra delen av socknen i byn Sunneränga står en mäktig runsten i röd granit 210 cm hög daterad till år 980-1015 med insriptionen: ”Klack reste denna sten efter sin son Torbjörn”.

Flisby som ligger ca 5 km nordväst om kyrkan, uppfördes som ett stationssamhälle när järnvägen drogs fram 1874. Tätorten har idag (2020) 209 invånare.

De indelta soldaterna tillhörde Jönköpings regemente, Västra härads kompani samt Norra Vedbo kompani.  Smålands husarregemente, Livskvadronen.

Noteringar:
till 1961 moderförsamling i pastoratet Flisby och Norra Solberga.
1962- annexförsamling i pastoratet Norra Solberga och Flisby.

Flisby kyrkoarkiv hos NAD