Bringetofta

Församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Jönköpings län, Västra härad.

Socknen är en gammal kulturbygd på Småländska höglandet. Den äldst bevarade handling, där sockennamnet förekommer, är ett gåvobrev från 1287, enligt vilket Cecilia skänker ett sparlakan till Bringetofta kyrka. Många fornminnen finns, speciellt utmed Storån, det största gravfältet är beläget på prästgårdens ägor. Vid Ulvahults by i norra ändan av socknen finns en kolerakyrkogård från 1830-talet, där ett par resta stenar markerar, att begravningar skett på platsen. En stor del av socknen utgörs av skogsmark med gran och tall som dominerande träslag men på byn Mattarps ägor finns en bokskog, som anses vara Sveriges nordligaste och högst belägna.

Kyrkan anses vara byggd på 1100-talet av en mycket verksam kyrkbyggare och stenskulptör, som till namnet är okänd men brukar kallas ”Njudungsmästaren”. Senaste tillbyggnaden gjordes 1754 och kyrkan fick då den form den har än i dag. Den medeltida kyrkan var prydd med målningar som senare kom att överkalkalkas, men togs delvis fram på 1920-talet. Då upptäcktes på ett par ställen medeltida runskrift, som innehöll namnet ”Herr Magnus” som tolkas som den som bekostat målningarna, troligen lagmannen Magnus Karlsson. Genom hans maka Cecilia stod makarna i nära släktförhållande till den kungliga familjen, då Magnus Ladulås var Cecilias kusin.

De indelta soldaterna tillhörde Kalmar regemente, Västra härads kompani.  Smålands grenadjärsbataljon (fd Smålands Kavalleri-/Smålands Dragon-regemente), Livkompaniet.

Noteringar:
fram till 1939 moderförsamling i pastoratet Bringetofta, Norra Ljunga och Hylletofta.
1940-1961 moderförsamling i pastoratet Bringetofta och Hylletofta. 1962- annexförsamling i pastoratet Norra Sandsjö (N Sandsjö kbfd, Bodafors kbfd) och Bringetofta.

Bringetofta kyrkoarkiv hos NAD