Barkeryd

Församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Jönköpings län, Tveta härad.

Barkeryd benämns första gången i skrift 1307. Socknen har varit bebodd sedan mycket länge och ett av traktens största gravfält ligger i byn Esperyd. Ett annat gammalt minnesmärke är den runsten som finns uppsatt vid kyrkan. Inskriptionen på stenen är bla namnet Estrid. Troligen restes stenen till hennes minne som den första kristna kvinnan i socknen.  Kyrkbyn ligger i socknens norra del, vid den – till stor del igenväxta Barkerydssjön och kyrkan är en s.k. Tegnérkyrka, som uppfördes 1847 på nästan samma plats där fyra tidigare kyrkor legat.

Stugan Liljedal i byn Kulebo, målad av Rune Håkansson. Släkten Håkansson har i generationer gjort sig kända som kyrkomålare.

En av socknens mest omtalade personer var den då 19-årige emigranten Sven Magnus Svensson som redan 1835 lämnade gården Lättarp och byggde ett ranchimperium i Austin, Texas. Behovet av arbetskraft löste han till stor del genom att erbjuda människor från socknen resa och arbete på hans rancher.

De indelta soldaterna tillhörde Jönköpings regemente, Västra härads kompani. Smålands husarregemente, Livskvadronen.

Noteringar:
fram till 1919 moderförsamling i pastoratet Barkeryd och Nässjö. 1919 eget pastorat. Från 1927 moderförsamling i pastoratet Barkeryd och Järsnäs
1962- annexförsamling i pastoratet Forserum och Barkeryd.

Barkeryds kyrkoarkiv hos NAD