Almesåkra

Församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Jönköpings län, Västra härad (före 1886 även delar i Tveta härad)

Almesåkra är omnämnt sedan 1300-talet och härstammar från namnet Almar och hans åker. Nuvarande kyrka uppfördes under krisåren i slutet av 1860-talet under stora uppoffringar från socknens bönder och torpare. Till kyrkans förnämsta prydnader hör en dopfunt, som tillverkats av den s.k. Njudungsmästaren Peder Finnvider på 1200-talet. Vilket vittnar om att första kyrkan här borde ha existerat vid den tiden.

Hela socknen är höglänt och som vid Huluberget når 364 m över havet och där ger milsvid utsikt.

Sydväst om Toranäs finns det imponerande gravfältet Torsa stenar. Lämningarna är från järnåldern och vid Drakaröret, som är en av Sveriges största treuddar sägs en drake vakta en skatt.

De indelta soldaterna tillhörde Jönköpings regemente, Västra härads kompani. Smålands grenadjärsbataljon (fd Smålands Kavalleri-/Smålands Dragon-regemente), Livkompaniet.

Noteringar:
fram till 1961 annexförsamling i pastoratet Malmbäck, Ödestugu och Almesåkra.
1962- annexförsamling i pastoratet Malmbäck och Almesåkra.

Almesåkra kyrkoarkiv hos NAD